:)

Menutupi semua kesedihan dengan senyum, bagi ku itu sangatlah mudah